+47 94 16 10 10 post@tangenautomasjon.no

Produkter Fjernvarme Fjernvarmerør

Fjernvarmerør

Den klassiske bruken av preisolerte rørsystemer.

Vårt store produktprogram inneholder det beste av det beste på markedet: f.eks. fleksible og monteringsvennlige systemer i alle varianter, et variert muffeprogram med bl.a. en sveisemuffe, rette muffer, bøyde muffer, T-muffer i kryssbundet PE til oppskumming eller med halvskål, og rette rør med enestående isoleringsegenskaper.

Fjernvarmesystemet benyttes til medier i temperaturområdet 0°C til 140°C, typisk i forbindelse med fjernvarmevann og damp. Systemet kan også benyttes til andre medietyper. Systemet består av polyurethan og har en unik isoleringsevne, som sikrer lave driftsomkostninger.


Medierør

Et fjernvarmerør kan fås som rett eller fleksibelt. For fleksible finnes Stålflex, Kobberflex og Pexflex. Se www.isoplus.dk for mer info

 

 

Fjernvarmerør

Stålrør

Pexflex