+47 94 16 10 10 post@tangenautomasjon.no

Produkter Kjeler fra Schmid SCHMID-UTSK 180 til 2000kW

SCHMID-UTSK 180 til 2000kW

 • Fliskjele (undermatet)
 • Luftavkjølt rist
 • Leveres fra 180kW til 2000kW
 • Modellerende regulering
 • 10-50% vanninnhold
 • Brenner tørr kutterflis, skogflis og restprodukt fra trevirke
SCHMID-UTSK 180 til 2000kW

Detaljert produktoversikt

 1. Innmating av brensel
 2. Primærluft
 3. Brennkammer
 4. Sekundærluft
 5. Rist
 6. Askeskrue
 7. Askecontainer
 8. Strålings-hvelv
 9. 3-veis røykgassveksler
 10. Dør med automatisk feiing for røykgassveksler
 11. Multicyklon integrert for partikkelrensing
 12. Automatisk uttak av flyveaske
 13. Røykgasasvifte
 14. Tilgang til rist
SCHMID-UTSK 180 til 2000kW

Schmid AG og Tangen Automasjon AS tilpasser bl.a

 • Hydrauliske siloløsninger med skrue eller stempelmating etter kundes behov og brenseltyper
 • Askecontainere og askeutmating fra kjele og cyklon i ønsket format
 • Automatisk tenning (på kjeler opp til og med 900kW)
 • Røykgassgjenvinning ved behov
 • Kjeler opp til 25MW for de fleste brenselstyper

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon vedrørende Schmid AG sine produkter.

Datablad og nedlastinger