+47 94 16 10 10 post@tangenautomasjon.no

Produkter Kjeler fra Schmid SCHMID-UTSP 180 til 900kW

SCHMID-UTSP 180 til 900kW

 • Pelletskjele
 • Luftavkjølt rist
 • Leveres fra 180kW til 900kW
 • Modellerende regulering
 • Inntil 10% vanninnhold

SCHMID-UTSP 180 til 900kW

Detaljert produktinformasjon

 1. Innmating av brensel
 2. Primærluft
 3. Brennkammer
 4. Sekundærluft
 5. Rist
 6. Automatisk askeuttak
 7. Askecontainer
 8. Strålings-hvelv
 9. 3-veis røykgassveksler
 10. Dør (front)
 11. Røykgassvifte
 12. Tilgang til brennkammer

SCHMID-UTSP 180 til 900kW

Schmid AG og Tangen Automasjon AS tilpasser bl.a

 • Hydrauliske siloløsninger med skrue eller stempelmating etter kundes behov og brenseltyper
 • Askecontainere og askeutmating fra kjele og cyklon i ønsket format
 • Automatisk tenning (på kjeler opp til og med 900kW)
 • Røykgassgjenvinning ved behov
 • Kjeler opp til 25MW for de fleste brenselstyper

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon vedrørende Schmid AG sine produkter.