+47 94 16 10 10 post@tangenautomasjon.no

Produkter Kjeler fra Schmid SCHMID-UTSR 100 til 5500kW

SCHMID-UTSR 100 til 5500kW

 • Fliskjele
 • Luftavkjølt rist
 • Leveres fra 100kW til 5500kW
 • Modellerende regulering
 • 30-60% vanninnhold
 • Brenner våt kutterflis, våt skogflis, våt bark og spesialbrensel (på forespørsel)

SCHMID-UTSR 100 til 5500kW

Detaljert produktinformasjon

 1. Innmating av brensel
 2. Primær-brennkammer
 3. Luftkjølt bevegelig rist (flammer går mot innmatingen)
 4. Askeuttak for spillaske under rist (automatisk eller manuell)
 5. Automatisk askeuttak fra rist
 6. Tilgang til ristsystem
 7. Strålings-hvelv
 8. Murverk
 9. Sekundær-brennkammer (for å optimalisere forbrenningen)
 10. 3-veis røykgassveksler
 11. Dør med automatisk feiing
 12. Multicyklon med automatisk uttak av flyveaske
 13. Røykgasasvifte
 14. Tilgang til rist

 

 

SCHMID-UTSR 100 til 5500kW

Schmid AG og Tangen Automasjon AS tilpasser bl.a

 • Hydrauliske siloløsninger med skrue eller stempelmating etter kundes behov og brenseltyper
 • Askecontainere og askeutmating fra kjele og cyklon i ønsket format
 • Automatisk tenning (på kjeler opp til og med 900kW)
 • Røykgassgjenvinning ved behov
 • Kjeler opp til 25MW for de fleste brenselstyper

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon vedrørende Schmid AG sine produkter.

Datablad og nedlastinger