+47 94 16 10 10 post@tangenautomasjon.no

Produkter Kjeler fra Schmid SCHMID-UTSW 300 til 2000kW

SCHMID-UTSW 300 til 2000kW

 • Flis-/pellets og brikettkjele
 • Vannavkjølt rist
 • Leveres fra 300kW til 2000kW
 • Modellerende regulering
 • 15-45% vanninnhold
 • Brenner tørr kutterflis, skogsflis, tørre restprodukter fra trevirke, tørt og knust trevirke samt øvrige spesialbrensel (på forespørsel)

SCHMID-UTSW 300 til 2000kW

Detaljert produktinformasjon

 1. Innmating av brensel
 2. Vannkjølt brennkammer
 3. Vannkjølt trapperist
 4. Askeutbrenning uten kjøling
 5. Askeuttak for spillaske under rist (automatisk eller manuell)
 6. Automatisk askeuttak fra rist
 7. Tilgang til ristmekanisme
 8. Strålings-hvelv
 9. Murverk
 10. Sekundær-brennkammer (for å optimalisere forbrenningen)
 11. 3-veis røykgassveksler
 12. Dør med automatisk feiing
 13. Multicyklon med automatisk uttak av flyveaske
 14. Røykgassvifte
 15. Tilgang til risten

SCHMID-UTSW 300 til 2000kW

Schmid AG og Tangen Automasjon AS tilpasser bl.a

 • Hydrauliske siloløsninger med skrue eller stempelmating etter kundes behov og brenseltyper
 • Askecontainere og askeutmating fra kjele og cyklon i ønsket format
 • Automatisk tenning (på kjeler opp til og med 900kW)
 • Røykgassgjenvinning ved behov
 • Kjeler opp til 25MW for de fleste brenselstyper

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon vedrørende Schmid AG sine produkter.

Datablad og nedlastinger